Nákupy z InChina.cz - CLO A DPH

Nákupy z InChina.cz - CLO A DPH

Jak to probíhá dál?

V případě, že cena zásilky nepřesahuje hranici 22 Euro, převezme ho Česká pošta a doručí na adresu příjemce. Stejně tak tomu bude v případě, že reálná cena zásilky odpovídá přibližně uvedené ceně a nedosahuje hodnoty k vyměření DPH ani cla. Poplatek za uskladnění a ověření celním úřadem si účtuje Česká pošta a činí 96 Kč. Je-li cena vyšší, jsou následně clo a DPH vyměřeny celním úřadem. Clo je vyměřováno až od hodnoty, přesahující 150 Euro, clo a poplatek za jeho vyměření zaplatí příjemce před převzetím balíčku České poště. V případě rozdělení objednávky nebo při více objednávkách je správné zasílat České poště vždy jen dokumentaci k zásilce, o kterou se právě jedná, vyhnete se tak vzniku případných komplikací. Dojde-li k tomu, že reálná cena zásilky neodpovídá ceně, která je u zásilky uvedena, celní úřad si vyžádá k určení skutečné hodnoty zásilky doklady spolu s plnou mocí pro zastupování Českou poštou v procesu proclení. Zjednodušeně řečeno tedy platí, že u zboží do hodnoty 22 € nebudete platit clo ani DPH, od 22 do 150 € je třeba zaplatit DPH, clo nikoli. U zboží přes 150 € již zboží podléhá placení cla i DPH.

Kolik vlastně činí výše cla a DPH?

Výše DPH se stanoví jako 21 % z celkové hodnoty věci u zásilek nad 22 €. Celkovou hodnotou je myšlen součet ceny zboží spolu s poštovným a pojištěním na přepravu. Výše cla se u zásilek, jejich celková hodnota přesahuje 150 €, vypočte podle typu zboží v rozmezí 3 až 11 %. Při celkové hodnotě přes 150 € již je tedy třeba zaplatit clo i DPH.

Jenom Česká pošta?

Jako tzv. "deklarant" (spediční společnost, pověřená zákazníkem k dodání věcí včetně jeho proclení) může posloužit i například DHL, objevíte i další firmy, rada ale zní jednoznačně - zůstaňme u těch prověřených a zaběhnutých. Tyto společnosti vám při nakupování mohou poskytnout cenné rady, za co se clo platí a kde se můžete poplatkům vyhnout. Seznam konkrétních druhů zboží najdete na internetu (nejsnadněji na stránkách celní správy - https://www.celnisprava.cz/).

Přeprava a způsoby platby z inchina.cz

Jak je to s telefony

Jedním z nejčastěji dovážených výrobků z čínských obchodů jsou mobilní telefony. U nich je zařazení do kategorie "zboží nepatrné hodnoty" důvodem ke stanovení sazby "bez cla", tedy clo neplatíte. U DPH je to trochu složitější, kdy základ pro vyměření DPH se posouvá z 22 na 45 € v případě, že se jedná o dárek, posílaný soukromou osobou ze třetí země jiné soukromé osobě, nacházející se ve Společenství, vždy v případě zboží neobchodní povahy. Ovšem praxe čínských obchodníků s označením zásilky jako "Gift" (dárek) už dávno není pro celní správu rozhodující a určující. Při nákupu mobilu se tedy do kategorie plátců DPH dostaneme prakticky vždy, v případě problémů sice za pochybení bude odpovědný deklarant (viz výše), ale DPH nebo i případné clo bude vymáháno po příjemci zboží.

Specializované firmy

Pokud chcete mít své nákupy dokonale zaopatřeny a ošetřeny, můžete využít i služeb specializovaných firem, které se dovozem z Číny zabývají a vyřídí veškeré náležitosti včetně cla a DPH zas vás. Ušetříte tak čas a nervy, využít služeb odborníků se někdy prostě skutečně vyplácí.

Zobrazit více článků

Tobor blog

Sdílejte článek

O článku